dummy

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI

Mutlu Ve Sağlıklı Bir Gelecek İçin

Bireysel Sağlık Sigortası:
Bireysel sağlık Sigortası; herhangi bir sağlık problemi yaşamanız
halinde istediğiniz sağlık kurumunda istediğiniz doktora muayene veya
tedavi olabilmenizi ve olası bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya
çıkabilecek ayakta ya da yatarak uygulanan teşhis ve tedavilere ait
masraflarınızın, yurt içi veya yurt dışı olmasına bakılmaksızın
karşılanmasını sağlar.
Bireysel sağlık sigortası olası bir kaza ya da sağlık problemi
sonucunda ortaya çıkabilecek yüksek tutarlardaki sağlık giderlerini
karşılayarak, sizi büyük bir yükten kurtarır.
Ücretli ya da yıllık beyanname veren mükellefler, ödedikleri sigorta
primini vergi matrahından da düşebilirler. Bu imkandan yararlanabilmek
için primlerin vadesinde  ödenmesi gerekmektedir.
Bireysel Sağlık Sigortası paketlerimiz hakkında bilgi almak için
bizimle iletişime geçebilirsiniz.
indigo sigorta özel sağlık sigortası
Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası:
Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası; sigortanızın başlangıç
tarihinden sonra ortaya çıkabilecek hastalıkların muayene, tetkik ve
tedavi masraflarını, poliçede yer alan teminatların kapsamı ve
limitleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme kuralları ve özel
şartlar dahilinde karşılar. Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Genel Sağlık Sigortası hak sahibi
olan yabancı uyruklu kişiler Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
kapsamında sigortalanabilirler.
tamamlayicisaglik 843
Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası:
Türkiye vatandaşı olmayıp belirli bir süre için ülkemizde ikamet edecek olan yabancı uyruklu vatandaşların sağlık giderlerinin karşılanmasına yönelik teminatlar sağlamasının yanı sıra oturma izni ya da ikamet teskeresi için gerekli olan şartları da sağlamaktadır.
yabancilar02 1546